Menu

Tipy na výlet

Nejbližší okolí Domažlic

Malebná krajina pod Čerchovem se pyšní bohatou sítí pěších turistických tras, které mají své výchozí stanoviště na náměstí před klášterním kostelem. (GPS 49.4402172N, 12.9276494E)

Upozornění
Půjčovna kol ČD má nové telefonní číslo: +420 724 495 518

Interaktivní mapa s turistickými cíli na Domažlicku – www.svazekdomazlicko.cz [»]

Domažlice – Baldov  (3 km)

Oblíbeným místem pro vycházku je stále častěji Baldovské návrší, korunované malou barokní kapličkou Nejsvětější Trojice. Také odtud se otevírají daleké pohledy do okolí Domažlic, především na hraniční pásma Českého lesa s majestátným symbolem Čerchova – nejvyšším vrcholem Českého lesa (1 042 m n. m).

V roce 2013 vznikla v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta Sochařská stezka na Baldov. Sochy vytvořené českými a zahraničními umělci byly inspirovány historickou událostí, která se zde odehrála před staletími. Díla jsou opatřena tabulkami s autorskými popiskami jednotlivých děl a texty s odkazy na vítěznou bitvu, která se zde udála na závěr V. křížové výpravy proti husitům 14. srpna 1431. Podle pověsti právě zde, na Baldově, roku 1431, zaujala výchozí postavení vojska V. křížové výpravy před tím, než je pouhý chorál blížícího se husitského vojska donutil k bezhlavému ústupu.

V srpnu 2015 byl slavnostně odhalen Pomník bitvy u Domažlic 1431 – kalich vysoký 6 m od klatovského sochaře Václava Fialy. Více informací k bitvě u Domažlic…

Sochařská stezka začíná za Domažlicemi směr Luženičky (odbočka ze silnice U Tří vrb – Baldovská kaplička 1,2 km) po pěší zelené turistické značce, krátká vycházka, na Baldově kaplička Nejsvětější Trojice, Pomník bitvy u Domažlic 1431, lavičky k odpočinku pod lipami, panoramatická mapa KČT. Od června do září o víkendech je na Baldově otevřeno občerstvení “Za Kalichem”.

Dostupnost z Domažlic:
pěšky: Domažlice, rozcestí u kláštera – Baldov 3 km (zelená turistická značka, časově cca 45 min.)
autemwww.mapy.cz
Turistická vizitka Pomník bitvy u Domažlic
Turistická vizitka Sochařská stezka na Baldov [»]

Článek o Baldovském návrší [»]

Domažlice – Újezd (5 km)

Tento výlet má za cíl seznámit návštěvníky s památnými místy spojenými s vůdcem chodské rebelie Janem Sladkým Kozinou, tj. rodný statek „Hu Kozinů“ a památník na vrchu Hrádek.

Z domažlického náměstí (rozcestník u kláštera) vede po červené turistické značce cesta západním směrem až na konec města, kolem nové nemocnice – směr Újezd. Krásná procházka silničkou mezi poli, s výhledem na Čerchov, dojde do malé vesničky Újezd.

Pamětní síň J. S. Koziny

Expozice v Kozinově statku je zaměřena na historii chodské rebelie a na život Chodů. Vystaveny jsou zde mimo jiné chodské kroje, prezentovány obyčeje a

zvyky. Pohoupáte-li si vystavenou kolébku, narodí se Vám do roka a do dne potomek. Těšit se můžete i na

bulačinu – chodské nářečí.

Do muzea je bezbariérový přístup. Parkoviště pro autobusy a os. auta je na návsi před statkem.

Kontakt: Újezd u Domažlic, tel: +420 379 722 282

http://www.obecujezd.cz/pametni-sin-jana-sladkeho-koziny/ [›]

Otvírací doba:

1. 5. – 30. 9.     Út–Ne     9.00–17.00

Trasu možno absolvovat pěšky, na kole nebo automobilem – parkování na návsi před statkem.

Naučné stezky v Újezdě [»]

Jan Sladký Kozina

Domažlice – Újezd – Hrádek (6 km)

Nad Újezdem, rodištěm známého vůdce chodské rebelie Jana Sladkého Koziny (*1652–†1695) vystupuje vrch Hrádek, který je od roku 1895 korunován sochou tohoto známého „syna Chodska“. Socha, jejíž návrh vytvořil sochař F. Hošek a po jeho smrti dokončil Č. Vosmík, byla odhalena ke 200. výročí Kozinovy smrti. Slavnostní odhalení se tehdy zúčastnilo na 20 000 návštěvníků. Také dnes patří Hrádek i Kozinův statek v Újezdě k častým cílům turistů.

Na Hrádku je tradiční vyhlídka, hřiště pro děti, velká socha psa a stylová restaurace, kousek pod vrcholkem také Kirkhamova naučná stezka – letec americké armády, který byl sestřelen u Újezda Více…

Dostupnost:
pěšky: Domažlice, rozcestník u klášterního kostela – Újezd po červené (5 km)
na kolewww.mapy.cz Domažlice, náměstí – začátek Okruhu Hrádek, ulice U Pískovny – Petrovice – Újezd (7 km)
autem: Domažlice, náměstí – Domažlice, ulice Kozinova – U Jezera – Újezd, Pamětní síň Jana Sladkého Koziny – Hrádek (7 km)

Domažlice – Vavřineček (3 km) 

Od rozcestníku na náměstí (u kláštera) vyjdeme po zelené značce směr Vavřineček (Veselá hora) 587 m.n.m. Projdeme městem až k viaduktu a dáme se klikatící silničkou nahoru do kopce. Po cestě mineme kapli sv. Anny (místo poslední zastávky odsouzence před nedalekým popravištěm). Během cesty možnost odpočinku na lavičkách.

Vavřineček s kostelíkem stejnojmenného světce a pěkným výhledem na Domažlice, Chodsko, pásma Českého lesa, Šumavy i Bavorského lesa patří k častým cílům místních obyvatel i turistů – vyhlídkové místo s panoramatickou mapou KČT. Původní kaple zde byla vystavěna v poslední čtvrti 17. století. Její patron – svatý Vavřinec měl od města odvrátit požáry, které Domažlice často sužovaly. Stavby dokončené roku 1695 se nakonec ujala zámožná měšťanka Zuzana Veselá, na jejíž náklady byla vybudována. Z této doby pochází také název Veselá Hora. Tato kaple však zanikla a byla obnovena roku 1769.

V roce 2015 byl slavnostně odhalen skleněný oltář sv. Vavřince a ambon od Vladimíry Tesařové. Dnes se kostelík ukrývá pod zelenou klenbou památných lip a každoročně v srpnu je svědkem slavné svatovavřinecké pouti s bohatou účastí věřících v krojích (každoročně po svátku sv. Vavřince 10. 8.). S městem Vavřineček spojuje stará lipová alej.

Dostupnost:

pěšky – zelená turistická značka Domažlice, rozcestí u klášterního kostela – Vavřineček (3 km)
autem  www.mapy.cz
Turistická vizitka Vavřineček

Domažlice – Vavřineček (3 km) – Zelenov (6 km) – Babylon (8 km)

Z Vavřinečku lze pokračovat do lůna Přírodního parku Zelenov, kde jsou krásné rybníky s chráněnými vodními živočichy a s romantickým posezením na dřevěných odpočívadlech. Ze Zelenova lze pokračovat malebnou přírodou po červené značce do letoviska Babylon (koupaliště, občerstvením, restaurace, ubytování, kemp, chatová osada). Zpět do Domažlic je možno se vrátit vlakem nebo autobusem.

Naučná stezka V Zelenovském údolí.

Naučná stezka je dlouhá téměř 10 km. Téma: fauna a flóra Přírodního parku Zelenov, zejména pro rodiny s dětmi

Lze zvolit i kratší okruh – ze záchytného parkoviště mezi Havlovicemi a Pasečnicí, vlakem zastávka Babylon – Hadrovec (cca 1 km od záchytného parkoviště)

Naučná stezka má 12 interaktivních panelů s aplikací pro mobilní telefony Les poznání, dostatek odpočinkových míst.

Babylon je známým rekreačním zázemím Domažlic, které se rozkládá kolem 13 hektarového rybníka Babylonu obklopeného hlubokými borovými lesy. Základy k rekreačnímu využití rybníka položili již na přelomu 19. a 20. století hrabata Stadionové, jímž rybník i okolní lesy patřily. Babylon s písečnými plážemi je vybaven vším, co si dnes letní rekreace vyžaduje. Na Babylonu najdete hotel s restaurací, pizzerie i autokemp.

Tip na výlet – Putování po studánkách v okolí Babylonu [»]

Okolím Babylonu vede Čertova naučná stezka s 11 zastaveními. První zastavení je akvadukt u Havlovic – technická památka, voda teče nad železniční tratí. Kousek od vlakové zastávky najdeme v lese Čertův kámen – viklan, který také stojí za shlédnutí.

Čertova naučná stezka na Babyloně [»]
jedním ze zastavení je viklan – Čertův kámen
Pověst o kameni znal již J. Š. Baar. Kdysi dávno prý krajinou chodil čert a na tomto kameni odpočíval. Proto jsou prý na jeho povrchu znát 4 kopyta, ocas a hlava, které tam otiskl. Jednou chasa shodila kámen ze svahu, ale v noci lidé potom slyšeli, jak čert heká a tlačí kámen nahoru.

Dostupnost:

pěšky: Domažlice po zelené – Vavřineček – rozcestník tur. cest – po červené Zelenovské rybníky – Babylon (7,6 km)
na kole (pěšky): mezinárodní cyklotrasa CT3 www.mapy.cz
autemwww.mapy.cz

Domažlice – Milavče (mohylová kultura) (5 km)

Začátek cesty – rozcestník u kláštera. Po modré značce projdeme okolo hřbitova U Svatých (jedna z nejstarších památek Domažlic) a gotického kostela „Zvěstování Panny Marie“, až na konec města. Na kopečku nad městem se rozvine po levé straně přírodní scenérie haltravského hřebenu a po pravé straně šumavských vrcholů, Ostrého, Špičáku, Javora. Dále se po modré vedoucí po silnici k obci Chrastavice dostaneme k rozcestníku, který nás dovede přímo k mohylovému pohřebišti.

Zajímavosti: Chrastavická vyhlídka, Naučná stezka do společné historie – doba bronzová, mohylové pobřebiště