Menu

Domažlický zpravodaj

Domažlický zpravodaj je informační měsíčník určený pro občany města Domažlice. Je plný informací a zajímavostí ze života města. Je zdarma distribuován do schránek obyvatel, firem a institucí na území města Domažlice.

Vydavatelem Domažlického zpravodaje je město Domažlice. Šéfredaktorem je Josef Babor.

kontakt:
Josef Babor
mobil: +420 721 776 962
e-mail: babor@idomazlice.cz

Příspěvky a inzerci lze také ponechat v Městském informačním centru v Domažlicích.

ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ DOMAŽLICKÉHO ZPRAVODAJE

Uzávěrka inzerce do 10. dne v předchozím měsíci.

Domažlický zpravodaj na webu | ARCHIV