Menu

Historie

Dnešní kino Čakan je vlastně „dědicem“ bývalého kina Průboj, které zde začalo promítat na podzim 1933.Umístěno bylo  v tehdejším Lidovém domě na náměstí, dnešní MKS. Provozovatelem byla DTJ / Dělnická tělocvičná jednota /, která svému kinu zakoupila novinku – zvukovou aparaturu. První film, který se v Průboji promítal, měl název Tisíc za jednu noc. Kino bylo vybaveno dvěma balkony s křesly. Svému provozovateli přinášelo nemalý užitek. Kino Průboj tak začalo konkurovat druhému domažlickému kinu Sokol, které mělo až dosud monopol na filmová představení.

Kino Sokol bylo o celých 13 let starší. Promítalo od 26. září 1920 v rekonstruovaném hostinci U černého koně na horním náměstí, přeměněném tehdy na Sokolský dům. První film byl samozřejmě němý – Žaluji-Prokletí války.

Historie filmových představení v Domažlicích je ovšem mnohem starší. Už roku 1894 přijel do města průkopník české kinematografie Viktor Ponrepo / Čech vlastním jménem Dismas Šlambor /, který zde v rámci kouzelnického představení promítal pohyblivé obrázky – něco na způsob pozdější laterny magiky.

Skutečný film byl k vidění až v roce 1904, kdy do Domažlic přijela anglická kočovná společnost The Royal Bioscop a promítala zde němé filmové záběry ze soudobých událostí. Scény měly přitažlivé názvy jako Strašný požár v hotelu Londýn, Pronásledování lupiče, Obrovské zápasy s býky v Barceloně ap.

Roku 1910 získal Klub českých turistů (dále KČT) koncesi na promítání němých filmů, a tím i vítaný zdroj příjmů.

Město bylo poprvé zachyceno na filmový pás v červnu 1914, těsně před začátkem první světové války. Kameramani natočili pestrou slavnost Božího těla, kterou zakoupilo zdejší turistické kino a také mnohá další kina po celé zemi.       Film se stal obrovskou propagací Domažlic a Chodska, zejména po vzniku samostatné Československé republiky.

V září 1920 převedl KČT svou koncesi na TJ Sokol.

Po znárodnění kinematografie v únoru 1948 prošla i domažlická kina období reforem, změnila i názvy – Oko a Svět.

Po přestavbě dnešního MKS v roce 1968 došel dosti podstatných změn i kinosál, včetně veškerého technického zařízení a kino dostalo název Čakan.

V roce 2000 bylo instalováno zařízení DOLBY pro prostorový zvuk.

V letních měsících je využíván areál v přírodním prostředí bývalé střelnice ostrostřelců, kteří zde působili od roku 1838. Dlouhou dobu zde byl jediný městský park / „ libosad“/, vyhledávaný milenci k podvečerním setkáním a Domažličany k nedělním rodinným vycházkám. Letní kino v dnešní podobě bylo slavnostně otevřeno 8. srpna 1959 prvním domažlickým ročníkem FFP.

Od roku 2014 promítá v kino ve standartu DCI

Prostě historie z domažlického kina dýchá ze všech koutů.