Menu

Kurzy tance a společenské výchovy

Městské kulturní středisko v Domažlicích pořádá každoročně kurzy tance a společenské výchovy.

Tyto kurzy jsou vždy velkou společenskou událostí v životě mladého člověka, jeho rodičů a přátel. Doplňují dosavadní nabyté vzdělání o novou dovednost, která je součástí společenského života kultivovaného člověka.

Tanec je vždy výborným prostředkem k odreagování, umožňuje vzájemnou komunikaci rozdílných generací na celém světě a pomáhá společenskému vyžití.

Během kurzů v MKS v Domažlicích se díky vyučujícím tanečním mistrům, manželům Vendule a Petrovi Brettschneiderovým, děvčata a chlapci naučí zvládnout první taneční kroky. Ale nejen to. Výuka tance v domažlickém MKS jim přinese mnoho úsměvných a neopakovatelných zážitků, krásných a trvalých přátelství.

V nabídce MKS přitom nejsou jen kurzy pro děti. Učit se tančit je možné po celý život, bez rozdílu věku, a tak MKS v Domažlicích pod vedením stejných lektorů každoročně připravuje také taneční kurzy pro dospělé.

kontakt:
Ivana Antošová
tel.: 379 722 631
mobil: 728 353 103
e-mail: antosova@idomazlice.cz