Menu

Domažlické náměstí

Domažlické náměstí, lemované měšťanskými domy s loubím, doplněné siluetou šikmé věže, vybudované při děkanském kostele, se pravidelně objevuje téměř ve všech obrazových publikacích o České republice. Není známo datum, kdy městské domy loubí získaly, je však možné předpokládat, že se tak stalo někdy na počátku nebo v 1. polovině 16. století. Na vyobrazení města z roku 1592 je již zachyceno v současném rozsahu. Domy opatřené loubím jsou na západě Čech i přilehlých územích Bavorska raritou. Domažlice jsou proto jediným městem na tomto území, ve kterém bylo loubí vybudováno a kompaktně se zde dochovalo.

Pro svoji památkovou zachovalost je město od roku 1975 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací. Náměstí má zcela jinou atmosféru ve dne, když loubím pulzuje život, a večer, kdy utichne provoz a vynikne jak průhled osvětlenými klenbami loubí, tak i architektura historických měšťanských domů.

V areálu historického jádra města stojí i řada dalších památek. Náměstí doplňuje gotický, v baroku výrazně přestavěný kostel Narození Panny Marie s válcovou o cca 60 cm vychýlenou věží, která je další kuriozitou města (věž je přístupná široké veřejnosti). Z církevních staveb jmenujme kostel a areál bývalého augustiniánského kláštera v severozápadním nároží města. Bývalý královský hrad, který na sebe upozorňuje další válcovou věží, je dnes využíván jako Muzeum Chodska v Domažlicích (městskému opevnění je věnován samostatný materiál). Respektovanou součástí náměstí je dnes i historizující budova radnice vystavěná v letech 1891–1893, která vytváří odpovídající protějšek děkanskému kostelu. Na jejím nároží je umístěn zvukový informační panel, kde se o městě i jeho památkách dozvíte víc.

Náměstí i přilehlé uličky obsahují množství pamětních desek, pomníků i bust upomínajících na významné osobnosti českého kulturního života, které ve městě žily nebo zde určitý čas pobývaly. Pamětní desky zde mají např. B. Němcová, J. K. Tyl, J. Vrchlický, A. Jirásek,  K. J. Erben a další známé osobnosti. Staronovou památkou náměstí je městská kašna vybudovaná mezi kostelem a radnicí, ta byla postavena v roce 2005 jako volná kopie kašny původní.

Další půvabná zákoutí obsahují i domažlická předměstí. Zde je umístěno např. Muzeum Jindřicha Jindřicha s bohatými sbírkami chodského folklóru nebo Galerie bratří Špillarů – oba objekty momentálně z důvodu rekonstrukce uzavřeny. Poněkud stranou rušného centra stojí gotický kostelík U Svatých, kde tisíciletá historie Domažlic kdysi započala.