Menu

Vítejte v Domažlicích

VÍTÁME VÁS HU NÁS!

DOMAŽLICE 

Město Domažlice leží v česko-německém příhraničí na úpatí Českého lesa s nejvyšší horou Čerchov (1042 m n. m.), městem protéká říčka Zubřina. Už od pradávna tudy vedla významná obchodní stezka z Čech do Bavorska. Kolem roku 1265 založil král Přemysl Otakar II. v blízkosti staré celní osady hrazené královské město, přístupné třemi branami a brankou. Zbytky městského opevnění, Dolejší bránu a Bezděkovskou branku, můžeme obdivovat i dnes.

Dominantou města je „šikmá“ věž ojedinělého válcového tvaru, která je vychýlená ze své osy o téměř 59 cm. Sloužila jako městská hláska původně stojící samostatně, časem splynula s děkanským kostelem Narození Panny Marie, ve kterém najdeme největší skleněný basreliéf v Čechách, dílo akademické sochařky Vladimíry Tesařové. Kostel byl výrazně přestavěn v období baroka, gotická se dochovala kaple sv. Barbory a části zdiva. Věž láká návštěvníky ke zdolání 194 schodů, odměnou je překrásný výhled na centrum města i pásma Českého lesa a Šumavy.

Domažlické náměstí tvořené měšťanskými domy s podloubím a postranními ulicemi s řadou malebných zákoutí byly vyhlášeny městskou památkovou rezervací. Více o historii města, ale i celého okolí se návštěvník dozví v Muzeu Chodska – Chodském hradu, kde je stálá expozice i pravidelné výstavy. Přístupná je také hradní věž. Původně gotický hrad byl založen zároveň s městem. Sídlil zde soud domažlických Chodů a královský purkrabí. Během svých cest zde přespali např. Jan Lucemburský, Karel IV. Po požáru v roce 1592 se na dlouhou dobu stal ruinou. V 18. století byl přestavěn na solnici, od r. 1931 zde sídlí muzeum.

Domažlice jsou přirozeným centrem Chodska, jedné z posledních národopisných oblastí v České republice. Kroj, dudáckou muziku, nářečí, koláče i temperament zdejších obyvatel si můžete asi nejlépe vychutnat o Chodských slavnostech – Vavřinecké pouti, které se konají vždy v srpnu, po svátku sv. Vavřince. Bohatý kulturní program nabízí Domažlice po celý rok. Okolí Domažlic nabízí celou řadu turisticky zajímavých míst pro pěší i cyklisty. Pote k nám hyjtu!

Domažlice (430 m n. m.), GPS: 49.4403331N, 12.9306358E

CHODSKO

Domažlice jsou přirozeným centrem Chodska, které patří  mezi nejatraktivnější oblasti v České republice, které si dodnes udržuje svoje pradávné tradice, nářečí a kroje. Ještě dnes, zejména v neděli po mši svaté můžeme potkat ženy v krojích, které ho používají jako každodenní oděv.

Chodové, obyvatelé 11 historických chodských vsí (Postřekov, Klenčí, Chodov, Újezd, Draženov, Stráž, Tlumačov, Mrákov, Klíčov, Chodská Lhota a Pocinovice), strážili zemskou hranici. Za svoji službu dostávali různá privilegia od českých králů, např. v roce 1325 od Jana Lucemburského. Svérázná, tvrdohlavá povaha Chodů jim však způsobila mnoho potíží… Asi všichni znají Jana Sladkého Kozinu – vůdce chodského povstání proti Lomikarovi a pověst o jeho výzvě adresované Lomikarovi: „Lomikare, Lomikare. Do roka ha do dne zvu tě Lomikare na Boží súd!“

Chodsko si můžeme rozdělit na dvě části, které se od sebe liší zejména krojem a koláči (dnes už nepatrně). Horní Chodsko – kraj blíže k pohraničnímu hřebeni – je spíše chudší oblastí, lidé se zde dříve věnovali spíše řemeslům (paličkování-krýplování, výrobě keramiky), kroj není tak zdobný jako dolnochodský a koláče jsou „štráfaté“.
 
K Chodsku patří také chodská keramika, v regionu je několik keramiků, kteří toto řemeslo uchovali do dneška, například v Bořicích, Klenčí nebo v Kolovči. Tradiční je i kanafas z tkalcovny v Postřekově.

A co by bylo Chodsko bez dudácké muziky! Na všech větších slavnostech se můžeme zaposlouchat nejen do bulačiny – chodského nářečí, ale i do zvuku dud.

Přijměte pozvání a přijďte pobejt do krajiny pod Čerchovem! Chodsko musíte vidět, zažít, projít a ochutnat…


PLZEŇSKÝ KRAJ

Domažlice leží v Plzeňském kraji, více o našem kraji se dozvíte: www.turisturaj.cz.

Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Bavorskem). Velmi výhodná je poloha regionu, nachází se na spojnici mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy.

Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo ze čtrnácti. Na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí jen 5,4%, proto je po sousedním Jihočeském kraji druhým nejméně zalidněným krajem v České republice.

Centrem kraje je město Plzeň, hospodářská, kulturní i společenská metropole celých západních Čech. Město si získalo světový věhlas především výrobou piva značky Plzeňský Prazdroj. Historický střed Plzně, založené v roce 1295 českým králem Václavem II. na soutoku čtyř řek, byl díky značnému množství zachovalých památek prohlášen městskou památkovou rezervací. Městu vévodí gotický chrám sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v Česku vysokou 102,6 m. V současnosti je Plzeň čtvrtým největším městem České republiky. Žije zde 167 000 obyvatel. Sídlí zde Západočeská univerzita a biskupství.

Kromě Plzně plní funkci významných center města Klatovy, Domažlice, Tachov a Rokycany. Vzhledem k nízkému zalidnění mají význam i relativně malá města jako jsou například Sušice, Stříbro, Plasy, Kralovice, Horšovský Týn, Přeštice, Nepomuk aj.

Značnou část území Plzeňského kraje pokrývají zalesněná pohoří, z nichž nejvýznamnější jsou Šumava na jihu, Český les na jihozápadě a Brdy na východě území. Krajinu obohacují též četné vodní plochy jako je Hracholuská přehrada na řece Mži, soustava Boleveckých rybníků na okraji města Plzně a rybníky jižního Plzeňska. Celé území je oblíbenou a vyhledávanou turistickou destinací. Jsou zde ideální podmínky zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty. Dalšími frekventovanými formami rekreace jsou sportovní rybolov, lovecká turistika, venkovská turistika, jezdectví a golf.

Web: www.turisturaj.czwww.zapadoceskebaroko.czwww.zlatoustezkou.cz