Menu

Informace o MKS

Městské kulturní středisko v Domažlicích se nachází na hlavním domažlickém náměstí, v historickém, řadovém měšťanském domě s podloubím, jehož historie sahá do 1. poloviny 19. století.

V hlavní budově MKS se nachází dva sály, tzv. velký a malý sál. Velký sál je dějištěm většiny kulturních a společenských akcí v městském kulturním středisku. Jde o sál bez elevace s maximální celkovou kapacitou umožňující sezení 484 diváků ve 23 řadách a na balkoně (z toho na balkoně je 48 míst ve třech řadách s elevací).
Malý sál není využíván pro kulturní akce, ale spíše pro schůze a podobné akce. Na malém sále je také umístěn bufet, který slouží návštěvníkům MKS při kulturních akcích.

Jeviště ve velkém sále MKS má mezi portály základní rozměr 7,5 x 7 metrů a je přímo propojené se dvěma kvalitními šatnami a hygienickým zázemím pro účinkující umělce.

Sály MKS jsou zevnitř propojeny s kinem Čakan s kapacitou 292 diváků, do kterého je vchod pro veřejnost z Vodní ulice. Kromě samotného sálu kina se v této části budovy nachází také moderní loutkový sál se zázemím pro loutkaře (kapacita sálu cca 50 diváků). V loutkovém sále jsou domažlickými loutkoherci uváděny pohádky pro nejmenší diváky a jejich rodiče, občas je loutkový sál využíván také pro konání přednášek, pro které se jinak svou větší kapacitou diváků hodí spíše sál kina Čakan.