Menu

Komunitní centrum

Projekt Komunitní centrum Domažlice je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt Komunitní centrum – identifikační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002459

Partneři projektu:
Diecezní charita Plzeň, se sídlem Plzeň – Východní Předměstí, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ: 49774034, zastoupená Ing. Jiřím Lodrem, ředitelem.

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČ: 45331154, zastoupená Mgr. Lucií Petříčkovou, předsedkyní správní rady a ředitelkou střediska.

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o. p. s., se sídlem Koterovská 2061/134, 326 00 Plzeň 2 – Slovany, Východní předměstí, IČ: 26594382, zastoupené Mgr. Petrou Bednářovou, ředitelkou.

Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ: 00073865, zastoupená Ing. Patrikem Zuberem – ředitel

Těšíme se na Vás na akcích u nás.


Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje | Bc. Michaela Paidarová
odborné poradenství
úterý 9 – 12 | Komunitní centrum Pivovar | kancelář freska
tel.: +420 775 786 002 | e-mail: domazlice@czppk.cz