Menu

Veletrhy cestovního ruchu

Pravidelně se účastníme veletrhů cesovního ruchu. Stánek ČESKÝ LES, DOMAŽLICKO můžete navštívit:
září – Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP, fotogalerii najdete zde

leden Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava
únor Holiday World Praha

Těšíme se na Vaši návštěvu!